RDC: TALIKI 20/06/2021, AFERWAR-DUTERIMBERE IRAZIRIKANA UMUNSI WAHARIWE IMPUNZI KU ISI YOSE.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Kuva mu intangiriro y’iyi isi, guhunga ni imwe mu ingaruka z’icyaha cy’ADAMU n’ umugorewe EVA. YEZU Kristu umwana w’lmana wigize umuntu yaje muri iyi isi kudukiza icyo icyaha cy’inkomoko nawe yarahunze muri wamugambi we wo kuducungura nyabyo ; uko yigize umuntu niko yagombaga nokuba impunzi , niko yagombaga kubabara nk’uko abantu bababara, mbese ntanakimwe yitandukanijeho n’umuntu uretse icyaha cyonyine.

Uwo mwana w’lmana nawe yarahunze abona igihugu kimwakira, igihe kiragera aratahuka. None kuki wakwifuriza guheza abantu mu buhungiro kandi n’umwana w’Imana yarageze aho agatahuka?

Obj2

Ntagihugu cyo muri iyi isi kidakwiye kwakira impunzi nk’uko ibihugu byagiye bibyiyandikira mumategeko yabyo, ndetse bikanumvikana kuyakurikiza muburyo bumwe. Nta n’impunzi yari ikwiye guhunga ngo yoye kubura uburyo bwo gutahuka, ariko kubera kwikunda no kwikubira byabamwe, agatsiko kaba katumye bamwe bahunga, gahora gashakisha iteka uko kakomeza kwikubira ngo gaheze ishyanga abagahunze, katitaye byibura no kumategeko n’amahame agenga akanarengera impunzi, ibihugu biba byariyumvikaniye, bikanayashyiraho umukono.

Ibi bikiyongera ku indonke z’ibihugu bimwe nabimwe, bikura mukubuyeza, no  kubuza amajyo abahunze (abahunze ibyo bihigu cg ababihungiyemo).

Nguko uko muri iyi minsi ya none intambara zitarangira, abantu bagakomeza kubuyera, bakabuzwa amajyo, kubera indonke za bagashozantambara na bampatsinihugu, bita kunyungu zabo bakirengagiza nkana uburenganzira bw’ikiremwamuntu.

IMG-20170206-WA0006

Murumva rero namwe ko abatitaye kuburenganzira bw’ikiremwamuntu nta narimwe bazagaragara mubita kuburenganzira bw’lmpunzi. Ngaho aho impunzi z’abanyarwanda ziba mumashyamba ya KONGO zagiriye ingorane zikomeye , ziraburabuzwa, zirabonabona zicwa urubuzo, zibaho zitagira kirengera, kugeza aho n’imiryango mpuzamahanga yita kumpunzi itigeze igira icyo ikora ngo izirengere kugeza uyu munsi.

Umunyarwanda yarabivuze ngo << IYAKAREMYE NIYO IKAMENA >>

Nubwo bwose twabuze kirengera, lmana yaduhagazeho, none nubu benshi turacyariho nyuma y’imyaka myinshi, igera kuri 27 twicwa urubozo n’abo twahunze amahanga arebera. Abacu bapfuye bazira akarengane n’ubugome bukomeye bwa bagashoza ntambara lmana ibakire mubayo.

Reka mbasabe namwe basomyi b’iyi nkuru ngo mwirengagize ibyo murimo dufate umunota umwe, tuzirikane abacu babigendeyemo, ndavuga inzirakarengane zose zaguye mu intambara u Rwanda rwashowemo n’abaruteye, FPR / INKOTANYI kuva mu mwaka 1990 kugeza Ubu. (Guceceka umunota umwe).

Banyarwanda, Banyarwandakazi aho muri hose mubihugu mwatataniyemo, AFERWAR-DUTERIMBERE, kuri uyu munsi wahariwe impunzi ku isi yose, irakomeza kubashishikariza gukomeza gufatana munda mwita kubanyantegenke kurusha abandi, aribo: ABANA, ABASAZA, ABAKECURU, ABAGORE (Mbere nambere abatwite) N’ABARI muri wamugambi wo gutabarana mubikomeye, doreko bitarashira.

Ibi tubivugiye ko hirya nohino ku isi bigaragara ko hakiri umugambi mubisha wo guhiga buhongo impunzi z’abanyarwanda, bikozwe kandi biteguwe n’abateye u Rwanda aribo baruyobora no muri iki gihe, (FPR/ INKOTANYI).

IMG-20170206-WA0007IMG-20160810-WA0003 Obj1

Ingero n’ibyo muri kumva birikubera mubihugu by’amajyepfo y’Afurika. MAlawi ,MOZAMBIKE, ZAMBIYA, AFURIKA Y’EPFO n’ahandi…

Dukore ibyo tugomba gukora, << UKURI KURATINDA ARIKO NTIGUHERA >> , umunsi umwe bizashira kuko << NTAGAHORA GAHANZE , KANDI BUCYA BWITWA EJO >> .

Twizere lmana ko umunsi umwe ibintu bizahinduka tukongera tukagira u Rwanda ruzira uwo ruheza, u Rwanda rwisesuye umunezero w’abarwo bose.

<<NTAJORO RIDACYA >> Abitwa impunzi bose bagire umunsi mwiza kandi  bumveko umunsi umwe umugenga w’Amateka azayahindura , igihe kigagera bakagubwa neza. Si abahunze ibibazo by’intambara gusa mvuga n’abahunze IBIZA, IBAZO BY’UBUKUNGU mubihugu byabo, n’ibindi bibazo binyuranye nabo turabazirikana , kuko Guhunga ni ishyano ni akaga.

Murakoze  cyane, abitwa impunzi, Muragakira ubuhunzi, muragatahuka mugasubira i wanyu no mubyanyu.

UWASIZE Marie Jeanne .

DUTERIMBERE – Midia.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *