RUGORI RWERA

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Rugori rwera rwanya ihezwa

Jya mu ruhando uhabwe ijambo

Bimwe bya kera bikendere.

Uruhare rwawe rweze hose

Muri Werurwe ku munani

Ya buri ntara ya buri hanga

Ya buri mwaka wose utashye.

Abagupfobya ni abapfapfa

Bikundira uruti rwabo kandi twese isura ari imwe.

Ikibabaje ni uko utamenya

Ukitwa Adela Mukasine

Batumiza inama yo kwiga ibyawe

Ukiheza bakaguhenda

Ugahugira mu koza byombi.

IMG-20170507-WA0001

Rugori rwera Mutimawurugo

Wikwiheba ngo uhungabane

Ngo uhahamurwe n’ibi bihuha

Bihora iteka bihuhera.

IMG-20170507-WA0002

Rugori rwera wowe MBUMBURUGO

Abari bose ubahora impande

Uhora ubahuza ubahumuriza

Hato ngo badahutazwa n’ibi bihe

Biri kujyana n’iterambere

Ngo bitabacanga bakarindagira

Bakagwa mu ruzi barwita ikiziba.

Jya ubihugikana ubahanure

Maze ubarinde ubuhehesi

Uhore buri gihe ubagira inama

Amashyo menshi atahe iwawe.

IMG-20160815-WA0000

Rugori rwera Mutimawurugo

Mutarutinya iyo atahutse iwe

Ntutuza gututubikana

Kubera ubwuzu n’ubwuzuzanye

Ukamusanganira umusekera

Umusukira umukuzo wamuterekeye

Na ya sorori irangwa n’isuku

Isendereye urusupu rwinshi.

IMG-20210307-WA0002

Erega n’ubundi ngo :”USHAKA UMUTIMA W’UMUGABO ACA KU GIFU “.

Rugori rwera MUTIMAWURUGO

Tera imbere ariko udata umuco

Uburinganire si ubugare

Ni ukujya imbere mu majyambere

Ugana ibigo bihugura ubutitsa

Ubigannye wese ahora aganura

Ngo harakabaho AFERWAR -Duterimbere.

Umunsi mwiza kuri mwese.

IMG-20210307-WA0004

MUKARUGOMWA Thacienne

AFERWAR -Duterimbere.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *