RDC/AFERWAR –DUTERIMBERE: Abari n’Abategarugori b’Impunzi z’abanyarwanda barashimira Abagiraneza imfashanyo y’IGITENGE n’IMITI baboherereje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Dore UBUMWE, Dore URUKUNDO, Dore IBYIZA Maman shenge! Ngayo amarangamutima umukecuru HATEGEKIMANA Marie madeleine yagaragaje ubwo umuyobozi w’ishyirahamwe AFERWAR-DUTERIMBERE yamushyikirizaga imfashanyo y’IGITENGE yagenewe, akanamusobanurira ko yayohererejwe n’izindi mpunzi z’Abanyarwanda ziri muyandi mahanga. Mubigaragara iyi mfashanyo yateye ubwuzu bwinshi abayihawe kuburyo bayibonagamo ikimenyetso cy’uko lmana itajya itererana abayo kandi ikomeza kwita ku impabe n’indushyi z’abana b’u Rwanda batataniye mu mahanga. Irabakunda kuko ubwabyo kuba ibabuganizamo urukundo rwo kwibuka ababo bakiri mu mashyamba ya RDC, ninde washidikanya ko iri kubigisha kubaka ubumwe bwabo ngo bagire vuba maze ibatabare!

HATEGEKIMANA Marie madeleine
HATEGEKIMANA Marie madeleine

 

Bavandimwe mwitanze mukaba mwarambitse IGITENGE aba Babyeyi, mukanakusanya imfashanyo y’IMITI yo guhangana na Malaria byumwihariko mu bana bakiri bato, uretse no kuba mugira urukundo, muri INTWARI mukubaka UBUMWE mukaba n’intanga rugero mukugaragaza igikenewe kugirango urwatubyaye ruzongere kuba U Rwanda rutemba amata n’ubuki nk’uko rwahoze kandi rubereye abana barwo bose. Babikuye kumutima abagize ishyirahamwe AFERWAR – DUTERIMBERE barabashimira byimazeyo iki gikorwa cy’indashikirwa mwabagaragarije. Barabasabira umugisha ku Imana Rurema ngo muzahore muri lntwari mu kwitangira abandi.

 

Igitangaje kandi gishimishije kurushaho nuko ataribwo bwambere mutugaragarije ubutabazi nk’ubu;

  • Turibuka ko hari abateraniye OHIO (USA) murakusanya muratugoboka .
  • Turibuka ko SOS Refugies n’abafatanya bikorwa babo bateraniye i Bruxelles incuro 2 zose barakusanya baratugoboka, bagambiriye gucyaha icyorezo cya Malaria mubana b’impunzi.
  • Turibuka abavandimwe bomuri AUSTRALIA ukuntu batugoboka maze abana bacu bari i KISANGANI (camp Gen BAUMA) bagashobora kwirwanaho kurugamba rwoguhashya
  • Turibuka,turibuka…Tuvuze bike muri byinshi kuko byose tutabirondora.

15219582_1159508784164148_8714460008319121944_n

 

Bavandimwe mwebwe mwese mwitanze, namwe bandi mubyiteguye doreko byagaragaye ko iki gikorwa ari icy’agaciro gakomeye kuko kizanira umugisha abitanga bose muburyo bunyuranye mu mugambi wo gukiza no gutabara GAKONDO ya bene KANYARWANDA kugirango isangirwe yoye kwiharirwa nabamwe.

Ndagirango nsoze mbaragiza IMANA umusumba byose. Muzi mwese abemera KRISTU ukuntu mubihe bya PASIKA twiyumvamo ibyishimo byu’uko uwaducunguye yatsinze urupfu! Byabaye akarusho muri iyi Pasika kuko uwo Mucunguzi Abari n’Abategarugori bo muri AFERWAR – DUTERIMBERE hamwe n’abo bashyikirije imfashanyo bamwiboneye imbona nkubone mugihe basabagizwaga n’ibyishimo by’igikorwa cy’UBUMWE n’URUKUNDO mwabagaragarije.

Ntabwo ndi umuhanuzi ariko njye ndabona UMUGISHA ukomotse kuri iki gikorwa cyahuriranye n’ iyi Pasika ya 2017 ugiye guca intege ndetse no kurimbura burundu abahora bahigira gutatanya impunzi z’Abanyarwanda no kuzicamo ibice.

IMG-20170507-WA0006 IMG-20170507-WA0002 IMG-20170507-WA0001 IMG-20170507-WA0008 IMG-20170426-WA0013

Murakoze murakarama, muragahorana icyo muramiza abashonji, muragahorana umugisha ukomoka ku kugira neza kwanyu.

Uwasize Marie Jeanne

DUTERIMBERE – Media.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *