AFERWAR-DUTERIMBERE: KWIBUKA IMYAKA 20 ISHIZE BADUSENYEYEHO AMAKAMBI

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Basomyi b’urubuga rwacu, nshuti bavandimwe mbere yokurambura iby’iyi nkuru nabateguriye, munyemerere mbanze nsuhuze nshimire ndetse nihoreze Intwari zitagereranywa, ngiye kubaratira muri iyi nyandiko.

“Bategarugori, Bari, Mpunzi z’Abanyarwandakazi muri mu mashyamba ya Congo, Reka mbihoreze, Babyeyi reka mbarate muri intwari. Iyo mu mashyamba mwibera, iyo mbonye ukuntu mwirwanaho muri byose, kandi muri mu ingorane zisa n’izihoraho, ariko mwe mugashinga iryinyo kurindi mugakora iyo bwabaga ngo mwebwe n’ibibondo byanyu mubeho, Bintera kwibaza ingano y’IMBARAGA Z’UMUTIMA Imana yabaremanye nanjye nkarushaho kuyishimira nyisaba ngo nk’uko yabarinze izakomeze kubarinda maze umunsi umwe igihe muzaba mwageze mu mahoro muzahe iyi isi ubuhamya buzaba ari amwe mu mateka akomeye nyayo. Koko rero ibyago by’intambara zihoraho mubamo ntibibaca intege ngo mwumveko isi yabarangiriyeho, ahubwo mbona ababateza izo mburagasani z’intambara wagira ngo baba barushaho kubigisha ko muri INZIRAKARENGANE, nuko bityo ukuzira akarengane kwanyu bikabavugutira umuti usharira, maze ibyo bakoze byose ngo babarimbure bikaba imfabusa. Mbakomeye amashyi kandi mbavugirije impundu muragahorana Urugori “.

IMG-20161029-WA0011

Tugarutse rero kuri iyi inkuru nabateguriye, Banyarwanda Banyarwandakazi bo mu moko yose uko ari atatu, baba abahunze n’abatarahunze mu 1994, ntanumwe utazi neza akaga twagize mu 1996 ubwo inkambi z’abanyarwanda zasenywaga muri Kivu y’amajyaruguru n’iy’amajyepfo. Utari ari muri ayo makambi nibura yari afiteyo umuvandimwe we. Ahari aho wambwira ngo ndakabije kuko mvuzeko ngo n’abatutsi byarabababaje kuberako inkambi urebye zabagamo abahutu gusa! Siko biri kuko uretse n’abatutsi bari barikumwe n’abahutu mu makambi hari abatutsi benshi batishimiye nabusa ko impunzi zijya kwicwa bene kariya kageni, hari n’abandi benshi cyane bashavujwe nubu bagishavuye kubera abana babo bajyanjywe kurwana kungufu batikiriye mu RDC muri icyo gihe cy’iyo ntambara. Ubu hari ababyeyi nanjye wandika ibi nzi kugeza nubu banze guhozwa kuberako basigaye ari incike n’abakazana babo barapfakaye imbura gihe!  Yewe hari n’umudamu w’umututsikazi twiganaga mu wa Gatandatu w’amashuri yisumbuye (6eme des humanites) i GATOVU wamenye inkuru ko umugabo we yaguye muri izo ntambara ku munsi wo gufata Diplome. Urumvako rero akaga k’isenywa ry’amakambi y’impunzi muri biriya bihe kakoze ku mitima ya benshi. Ariko abahababariye kurusha abandi ni bariya natangiye ndata kandi nshima n’uyu munsi  bakiri mubyago by’izo ntambara zabaye agaterera nzamba!

Ninde wariho mu 1996  inkambi z’impunzi z’abanyarwanda zisenywa muri Zaire (RDC) wakwibagirwa umuruho w’umubyeyi winjiranye ishyamba umwana w’uruhinja, ubu akaba yarashoboye kumurera afashijwe n’Imana mubitangaza byayo,  ubu uwo mwana akaba afite imyaka20! Ngaho tekereza nawe umubyeyi n’umwana we babayeho muri ubwo buzima bw’intambara na nubu! Musore nawe nkumi y’umunyarwanda wisanze waravukiye hariya muri biriya bihe, aho uri hose ku isi byumwihariko wowe ukiharenganira, niwizihiza isabukuru y’amavuko yawe uzirikane cyane ubutwari bw’abakubyaye, ubasabire ku Imana kandi nawe bikongeremo imbaraga z’ umutima zizagufasha kurwanya AKARENGANE mu buzima bwawe bwose.

IMG-20161023-WA0010

Kwibuka imyaka 20 ishize badusenyeho amakambi mu burasirazuba bwa Congo ndahamya neza ko birimo gutera ipfunwe ababikoze akawa mugani ngo “INKWARE Y’INYABUGINGO ITORA MU ITONGO RY’UWAYIHIGAGA”. Abo bicanyi baruhiye ubusa nubu kandi baracyaruhira ubusa, icyiza nuko bakunamura icumu bakimakaza amahoro.

IMG-20161115-WA0004

Babyeyi bavandimwe bo muri AFERWAR-DUTERIMBERE mwabashije kwibuka biriya bihe bibi twanyuzemo muriho muratanga ubuhamya buhambaye, muriho mwigisha isi ko ushoza intambara wese ku INZIRAKARENGANE azajya ayitsindwa ntakabuza kabone nubwo byafata imyaka n’imyaka.

Ababyeyi, abana n’abari batikiriye muri ibyo byago by’intambara twabayemo kandi tukirimo turenganywa turabibuka tugira tuti:

<< Umwami wacu YEZU Kristu agirire amaraso y’INZIRAKARENGANE z’Abana b’i RAMA bishwe na HERODI ngo ngaha niyica abana bose b’impinja kuva kuwavutse kugeza kuw’imyaka ibiri na YEZU ngo yatinyaga ko azamusimbura azabigendamo, nuko amaraso ye yameneye ku musaraba atsinde icyago cy’intambara muri kano karere >>.

Twese dushyire hamwe dusabire ba HERODI bo muri kano karere (Abicanyi bose) bunamure icumu inzira zikigendwa bityo bazabashe kugirirwa impuhwe z’amabi bakoze. Ibitari ibyo nibakomeza kwinangira imitima ntibazamenya aho inkoni y’lmana ibakubise iturutse, maze bazagende bagwe intagarane. Naho abashakisha kandi baharanira amahoro y’abanyarwanda bose ntavangura aho bari hose, nibakomereze aho, Abategarugori tubafatiye iry’iburyo tubambariye impumbya bazatabaruke amahoro.

Murakoze murakabaho.

UWASIZE  Marie Jeanne

Duterimbere – Media

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *