IKINTU KIMWE KIBUMBIYEMO BYINSHI KANDI BIHAGIJE NI URUKUNDO UMURAGE SHINGIRO W’AMAHORO N’UBWENGE K’UWARWAKIRIYE

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Nyagasani Mana y’urukundo n’amahoro waturemye udukunze mu ishusho ryawe, umwanzi Sekibi adutandukanya nawe kubera icyaha, ariko kubera urukundo rwawe rutagereranwa wemera gutanga umwana wawe w’ikinege kugirango adutandukanye n’icyaha, yemera kudupfira ku musaraba. Nyagasani Mwami wacu iyo tuzirikanye imibabaro wagize mu buhungiro, ukayisoreza mu nzira y’umusaraba, hera ku byakubayeho byose mugihe cy’ubucunguzi utabare abari mukaga.

k’ubw’urukundo rwabuze, ganza mu mitima y’abanyarwanda ugarure amahoro n’urukundo byabuze, ugarure ubusabane n’ubwunvikane mukarere k’ibiyaga bigari kibasiwe ni intambara z’urudaca. Kubw’impuhwe zawe,rengera impunzi zatataniye mu mashyamba kubera Sekibi, wowe mwami nyawe uganje mu isi n’ijuru. Bikira Mariya Nyina wa Jambo kandi Mwamikazi w’isi yose uduhakirwe ntiwite ku byaha byacu. Uhere ku bwitange bw’umwana wawe akaba n’umucunguzi wacu, udusabire atwuzuzemo urukundo none n’iteka ryose.
Amina

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *