ISENGESHO RYO GUSABIRA IMPUNZI ZIRI MU KAGA

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

MANA ISHOBORA BYOSE, MUGENGA W’ISI N’IJURU,
MARIRIRA URUMURI RWAWE KU MPUNZI Z’ABANYARWANDA AHO ZIRI HOSE KU ISI, CYANE CYANE IZIRI MU MASHYAMBA YA KONGO, AHO ZUGARIJWA N’AKAGA.

REBANA IMPUHWE ABANA, ABASAZA N’ABANDI BANYANTEGE NKE BAKENEYE IMBARAGA ZAWE BYIHUTIRWA NGO BASHOBORE KURAMUKA MUGIHE ISI YOSE YABATERERANYE.
MANA Y’UMUTUZO N’AMAHORO, MUGENGA W’IBIBONEKA N’IBITABONEKA, IBIZWI N’IBITAZWE, ONGERA UMUBARE W’ABASHAKA KU MENYA UKURI KANDI BAFITE UGUSHAKA KO KURENGANURA INZIRA KARENGANE, KUGIRANGO ABANA BAWE BOYE GUKOMEZA KURENGANIRE MU MWIJIMA.

AFERWARPIC5

ONGERA UBUSHISHOZE MU BANYARWANDA BOSE, KANDI UBONGERERE URUKUNDO HAGATI YABO. SHIMANGIRA UBUTWARI MU MPUNZI Z’ABANYARWANDA ZITARI MU KAGA MURI IKI GIHE, KUGIRANGO ZONGERE IBIKORWA BYO GUKORERA HAMWE NO KUGOBOKA IZIRI MU BYAGO MU IZINA N’UBUBASHA BY’INGUFU N’URUKUNDO BYAWE.

AFERWARPIC

BIKIRA MARIYA MUBYEYI WACU ONGERAUKWIHANGANIRANA NO KWOROHERANA MU BANA B’U RWANDA KUGIRANGO AMAHORO N’UMUTEKANO BIFUZA BIBAGEREHO, KANDI BAHORANE URUKUNDO N’AMAHORO BYO NKINGI Y’UMURYANGO WA GIKRISTU NYAWO

TUBIGUSABYE MU IZINA RYA YEZU KRISTU UMWANA WAWE N’UMWAMI WACU.
AMINA.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *