UMWARI : NUBWO BARI MUBIBAZO BIKOMEYE IYO MUMASHYAMBA YA RDC BAKOMEYE KUMUCO WABO.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Muri AFERWAR – DUTERIMBERE Twararahiye ibibazo by’ingutu by’ubuzima tubamo ntibiteze kuduca intege.Gukomera kumuco wacu narwo ni urugamba tugomba kurwana.Niyo mpamvu Abakobwa bacu tubahozaho ijisho tukabakebura ngo badatakaza umuco waturangaga kuva kera.Dore amwe muri ayo masomo :

UMWARI  NI IKI ?

Umwari ni ijambo riva ku inshinga ” KWARIKA “. Muri iri jambo kandi humvikanamo irindi jambo ” URWARI “. Kwarika ni ugufata neza ibintu biri mu rwari.Tugarutse kumukobwa rero Umwari bivuga umukobwa wabaga mu rwari bamwaritse :

1) Yabaga ari umukobwa w’lnkumi ugeze igihe rwose cyo gusabwa agashyingirwa agashinga urwe Rugo.Ntiyasamaraga yakundaga, kuba ari mugikari na nyina , Nigake cyane abahungu bamucagaho iryera,nabwo byaba bibaye ntibatindane,Yirindaga gushyomoka mu mvugo,lbyo gushira isoni bikaba umuziro kuri we.

Yubahaga cyane Ababyeyi akamenya kwakirana ikinyabupfura abantu bose baje iwabo murugo.yahoraga yitwararitse mubintu byose kugirango umuhungu uzamubenguka azamusangane imico myiza yatojwe kera akiri i wabo.

Yakundaga kuganira kenshi na Mama we biherereye kugirango  amwigireho kuzaba umugore ubereye urugo nka nyina.( Aha birumvikana iyo na nyina yabaga ari umu Mama w’intangarugero kuko ntawe utanga icyo adafite).

Iki ni igihe Umukobwa yarangwaga n’isuku kuburyo bw’umwihariko, Iy’Umubiri  ly’aho aba (Murugo),ndetse n’ibikoresho byo murugo.

Yabaga murugo igihe kinini,ariko iyo byabaga ngombwa ko ajya gusura abavandimwe cyane cyane babyara be,bamuhaga undi mukobwa akamuherekeza.

Umwari watwaraga inda y’indaro byabaga ari ishyano mu muryango.

2) Hari undi wabaga mu rwari atari Umwari. Uwo niwa mukobwa wabaye umugoru,(ukimara gushyingirwa.)Uyu nawe baramwarika,akaguma mu Ruhimbi kugeza igihe bazamukorera umuhango wo gutwikurura ni ukuvuga kugeza igihe bazamusohorera. Inyigisho n’imyifatire y’uwabaga murwari yitegura gushaka n’iy’uwabaga murwari amaze gushaka , namwe murumvako itandukanye.

Nubwo Abari bacu abenshi bagiye babura ababyeyi bakiri abana bato,Aferwar ntabwo yabonye icyo kibazo ngo irebere,yafashe gahunda ihamye yo kwegera abo bana b’Abakobwa ngo ibagezeho inyigisho nk’izi ngizi , doreko ari izingenzi mubuzima bwabo bw’ejo hazaza.Nubwo turi mumashyamba dukora uko dushoboye ngo tujyane n’ibihe,n’iterambere ry’iyi isi ya Rurema.lryo terambere rero nk’ahandi hose ku isi , tuzi neza  ko rizamo ibyiza n’ibibi.Ni muri urwo rwego na AFERWAR yahagurukiye kurinda Abari bacu ” IKINANGESO MBI ” rikorerwa kuri za Téléphone zigezweho herekanwa amashusho y’urukoza soni ,ahubwo ikabafasha aho bishoboka kwiga uko iryo terambere muri Technologie baribyaza umusaruro wabafasha mubihe bizaza.

Banyarwandakazi bavandimwe dusangiye ” UBUTEGARUGORI ” aho muri hose ku isi , Sinarangiza ntabashishikarije kuramira abo Bari mubana mubihugu bitandukanye mutuyemo , mugerageza uko mushoboye kubigisha Uko umunyarwandakazi yitwara bikamubera akihesha ishema ataretse n’igihugu.

Turabasaba nanone ngo natwe mutube hafi twuzuzanye mubitekerezo,mukudutera inkunga yo muburyo ubwaribwo bwose.

Murakoze Murakarama.

Mme lZERIMANA   V.

Duterimbere – Media.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *